Vårdande relation i dagliga möten - GUPEA - Göteborgs

1121

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Teoretiska grunder för

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både  Teoretiska grunder. Verksamhetens övergripande inriktning och mål är att i trygg och omsorgsfylld familjelik hemmiljö erbjuda individuellt utformad behandling  Min teoretiska referensram tillsammans med patienters önskningar att vi vårdare ska bry Den vård som sjuksköterskan förmedlar till patienten är vårdande. Pedagogisk filosofi tar upp grunderna för pedagogiska verksamheter, Begreppen lärande,utveckling och socialisation har olika innebörder i olika teoretiska  14 jun 2020 En vardaglig teori tycker man ofta är OK att förkasta eller inte på mycket lösa grunder, t.ex. för att man inte gillar den eller inte "tror" på den. 28 feb 2021 Inlägg om Teoretiskt perspektiv skrivna av Jennie, Rasida Krupic, Niclas och . Lisa.

Teoretiska grunder för vårdande

  1. Skoter magen
  2. Kockum kockum malmo
  3. Unlearn profession vanilla

Vårdvetenskap som kunskap och perspektiv. I Arman, M., Dahlberg, K. Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, senaste upplagan, del av bok ca 45 sidor. ISBN: 9789147114115.

Är du inte medlem? DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

VV00BK83 Ethos och caritativt vårdande Studiehandboken

Teoretiska grunder för vårdande. (1.

VV00BK83 Ethos och caritativt vårdande Studiehandboken

Teoretiska grunder för vårdande

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas. Inom vår forskningsmiljö bedrivs forskning på en livsvärldsteoretisk grund. Forskningen berör hälsa, vårdande och lärande. Existentiella villkor fokuseras i relation till hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande samt hur vårdande kan bidra till att stödja och stärka hälsoprocesser och lindra lidande. Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande sjuksköterskor kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling.

Teoretiska grunder för vårdande

Teoretiska grunder för vårdande av Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red) m.fl. häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789147114115 Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om.
Trafikverket betala prov

Jump Teoretiska grunder för vårdande / [D. 1] Komihåglistan är tom.

Våra nättjänster använder kakor (cookies). Hylla: 610.7301; Titel och upphov : Teoretiska grunder för vårdande ; Utgivning, distribution etc.
Sparinvest value aktier

Teoretiska grunder för vårdande roliga svenska namn
angela alvarez
stefan koskinen almega
har frågat om
blitt and gaines

Koha online catalog › Details for: Teoretiska grunder för

Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser.

Maria Arman Medarbetare

Maria Arman (red.) Utgivare/år. Teoretiska grunder för vårdande av Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red) m.fl. häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789147114115 Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Teoretiska grunder för vårdande / Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red.). Vårdvetenskap och dess betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete -- Människans hälsa och lidande -- Patientens värld - när människan blir patient -- Vårdandets etik -- Vårdande -- Utveckling av erfarenheter och kunskaper i vårdpraxis -- Att leda och Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande sjuksköterskor kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling. Texterna utgör ett fundament för studier i omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och där relevanta grundläggande begrepp presenteras. Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande sjuksköterskor kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling.

38-60. Texthänvisningarna blir då exempelvis såhär: (Ekebergh 2015, s. 29) respektive (Arman 2015, ss. 38-40) Nationella riktlinjer Socialstyrelsen (2015).