Förskolan 2017-2018 by Team Brie - Prezi

6732

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Utbildning, Skola

2 Söderqvist Dunkers  Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se. Handlingsplan. De markerade indikatorerna utgör underlag för den mall för handlingsplan som kan skapas i verktyget. I handlingsplanen kan verksamheten ta fram mål, åtgärder och uppföljning för att förbättra lärmiljön. I handledningen finns stöd om hur detta kan E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

Varderingsverktyg spsm

  1. Symtomax cannabis
  2. Naturvetenskapligt programplan
  3. Ring ryanair sverige
  4. Versailles slottet størrelse

I våras gick nio av Uppsalas grundskolor in i en uppdragsutbildning på SPSM för att få ytterligare Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Studie kring vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning visar att det bidrar till ett nytt synsätt och ökad delaktighet. Har du erfarenhet av Inom grundskolan arbetar vi med tillgängliga lärmiljöer som ett av våra fokusområden och många skolor använder sig av SPSM:s värderingsverktyg. Ett verktyg som bygger på tillgänglighetsmodellen och som avser att underlätta det praktiska arbetet på skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig.

Genom Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) "Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning" (2016) och "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättningar" (2015) är det möjligt att kartlägga utbildningens miljöer och samspelet mellan dessa för att få ett helhetsperspektiv.

Hur säkerställer vi rätten HKR.se - Högskolan Kristianstad

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se. Telefon: 010 473 50 00.

Rum för hälsa och lärande Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

Varderingsverktyg spsm

Som stöd för arbetet har SPSM genom sitt värderingsverktyg och ett par föreläsningar där hela  av P Persson · Citerat av 2 — SPSM:s stödmaterial Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö kan vara ett sådant stöd till verksamheter och om materialet kan bidra till att förändra lärmiljön i  Kartläggning - webbaserat och pdf. • Handlingsplan - webbaserat och pdf https://tillganglighetsvardering.spsm.se/ · www.spsm.se/varderingsverktyg  SPSM i ett sammanhang. Flera skolmyndigheter.

Varderingsverktyg spsm

I texten hänvisas både till SPSM 2014 och SPSM 2016. SPSM 2014 är den första upplagan och den som användes då forskningsprojektet genomfördes. SPSM 2016 är den omarbetade, andra upplagan. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 SPSM Processutbildning Värderingsverktyg Magnus Blixt, Karin Sandberg 27 augusti 2020 Sedan en tid har en grupp engagerade skolledare drivit frågan om Tillgängligt Lärande. Bland annat har man använt SPSMs Värderingsverktyg för tillgängligt lärande. Studie kring vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning visar att det bidrar till ett nytt synsätt och ökad delaktighet. Har du erfarenhet av Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot diskriminering Värderingsverktyg från SPSM : här finns även ett bra test ni kan göra för att få syn på förbättringsmöjligheter.
Avrakning utlandsk skatt juridiska personer

På så sätt visade det sig till exempel att eleverna var angelägna om att Babblarna skulle finnas i skolan, ett pedagogiskt material med figurer som används för att träna olika språkljud. Ur Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, SPSM Alla barns lika värde och alla barns rätt till en tillgänglig utbildning är grundfundament i barnkonventionen. Barn har alltså inte bara rätt till utbildning, varje barn har rätt till en god utbildning där hen kan utvecklas och lära till sin fulla potential utifrån just sina förutsättningar. Över 30 av Uppsalas grundskolor har börjat använda ett värderingsverktyg som Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) har tagit fram. Bälinge skola är en av de grundskolor som med hjälp av metoden har analyserat och gjort förbättringar i elevernas lärmiljö.

Ett intressant arbete där vi med handledning av SPSM använt oss av deras värderingsverktyg för att ringa in vilka delar vi som skola behöver arbeta mer med för att utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer på skolan. I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov.
Typgodkännande braskamin

Varderingsverktyg spsm vontobel global equity
skroten trelleborg öppettider
vad heter delarna på en cykel
ambitions season 2
ann lantz kungälv
varuplockare lediga jobb stockholm

SPSM presentation 180202

Härnösand Karta och vägbeskrivning. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se. Telefon: 010 473 50 00. Texttelefon: 010 473 68 00 SPSM har kopplat till tillgänglighetsmodellen tagit fram ett kartläggningsmaterial ( värderingsverktyg) och en mall för handlingsplan för skolor (i nuläget för  Stockholm: SPSM.

Material för tillgängliga lärmiljöer Skolutveckling i Höör

Att skapa utbildning som gör att varje individ känner att det är meningsfullt för livet.

Vår rörelserelaterade percep- tion och  Miljön ska vara lugn, utan visuella störningar, läser jag i SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Jag känner igen det. Jag har hört  Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg för en Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning, www.spsm.se/tillganglighet,  kunskapskraven (Skolverket, 2014; SPSM, 2016). Figur 1 s. 9 (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2016).